System badania i leczenia manualnego opracowany przez D.D. Palmera, wykorzystujący głównie manipulacje, zakładający m.in.: kręgosłupopochodne przyczyny wielu chorób. Wstępne rozpoznanie opiera się na szczegółowej analizie symptomów i badaniu fizykalnym. Podstawowym rodzajem badania jest palpacja, czyli badanie dotykiem kręgosłupa i stawów.

Pozwala to wykryć zmniejszoną ruchomość w niektórych stawach, która z kolei może sugerować głębiej leżące zaburzenia w biomechanice tych stawów. Celem leczenia jest przywrócenie prawidłowych cech biomechanicznych kręgosłupa i stawów, zarówno statycznych (ustawienie kości), jak i dynamicznych (zakres i charakterystyka ruchu). Efekt ten można osiągnąć przez uwolnienie przykurczów mięśniowych i więzadłowych oraz nastawienie stawów kręgosłupa za pomocą szybkich i precyzyjnych ruchów.

Wiele dolegliwości wynika z ucisku na nerwy wychodzące z kręgosłupa. Manipulacje umożliwiają zmniejszenia tego ucisku. Ubocznym, pozytywnym skutkiem manipulacji kręgosłupa bywa złagodzenie zaburzeń przewodu pokarmowego. Wiąże się to ze zmniejszeniem ucisku na nerwy i redukcją napięcia mięśniowego w sąsiedztwie niedomagających narządów.