Mgr Andrzej Pastor D.O.Z wykształcenia jestem mgr fizjoterapii oraz dyplomowanym osteopatą European School of Osteopathy. Od kilkunastu lat specjalizuję się w medycynie manualnej, posiadam uprawnienia do pracy licznymi metodami i technikami. Polubiłem osteopatię za precyzję oraz szybkie efekty, jakie daje w leczeniu wielu schorzeń – zarówno niewielkich dysfunkcji, jak i poważnych dolegliwości. Jako rehabilitant bardzo dużą wagę przykładam do diagnostyki, ponieważ to ona stanowi punkt wyjścia do dalszych działań.

Aby efektywnie pomóc pacjentowi wrócić do zdrowia, dobieram i dostosowuję metody terapeutyczne indywidualnie do potrzeb i uwarunkowań bądź ograniczeń danego pacjenta. Wielu pacjentów otrzymuje zalecenia do samodzielnych ćwiczeń w domu lub wskazania do zmiany nawyków dnia codziennego. Dzięki temu pacjenci jeszcze szybciej odzyskują sprawność i, zamiast polegać wyłącznie na rękach osteopaty, również mogą wziąć swoje zdrowie w swoje ręce.

Kursy i szkolenia

 • Przezskórna Neuromodulacja NMP
 • Przezczaszkowa stymulacja prądem galwanicznym tDCS
 • Advanced visceral manipulation: abdomen - Jean-Pierre Barral DO, MRO(F), RPT
 • Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego kończyny dolnej i kończyny górnej
 • Ultrasonografia nerwów obwodowych
 • USG dla fizjoterapeutów - Sonofeedback
 • Szkolenie na ludzkich preparatach nieutrwalonych - warsztaty praktyczne z elektrolizy przezskórnej
 • Fascial Distortion Model (FDM)
 • Osteopatyczne leczenie przepukliny jądra miażdżystego
 • Medycyna ortopedyczna J. Cyriax. Diagnostyka funkcjonalna - terapia manualna
 • Kurs medycyny manualnej - sześć modułów
 • Metoda McKenziego, moduł A, B, C, D i E
 • Metoda Mulligana, moduł A, B i C
 • Terapia Ekmana
 • Kurs koncepcji Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation - Kurs PNF 1 oraz PNF 2
 • Przezskórna elektroliza EPTE® moduł bazowy i zaawansowany
 • Traumatologia sportowa - cztery moduły
 • Szkolenie terapii manualnej opartej na technikach chiropraktycznych w zakresie diagnostyki, leczenia i prewencji dolegliwości w układzie ruchu
 • Zachowawcze leczenie skolioz metodą K. Schroth
 • Techniki części miękkich. Reakcje łańcuchowe i systemy stabilizacyjne w układzie ruchu
 • Manualne badanie i leczenie zaburzeń czynności w układzie ruchu
 • Neuromobilizacja - badanie i terapia dysfunkcji układu nerwowego w fizjoterapii wg D.Butlera
 • Medical Taping Concept for physiotherapists
 • Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie, punkty spustowe, ból i napięcie mięśni - kurs technik bezigłowych stosowanych w syndromach bólu somatycznego
 • Zabiegi manualne w obrębie tkanek miękkich - poizometryczna relaksacja mięśni i masaż funkcyjny
 • Szkolenie z zakresu terapii manualnej Yumeiho
 • Kurs chiropraktyki wg McTimoney-Corley'a, moduł „Miednica"
 • Taping medyczny w urazach sportowych
 • Funkcjonalna terapia w urazach sportowych: Urazy sportowe tułowia i kończyny dolnej - rozpoznanie, badanie, leczenie i dalsze postępowanie
 • Taping w rehabilitacji sportowej - warsztaty przedkongresowe III Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Traumatoligii Sportowej
 • XVI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 • Urazy tkanek miękkich w sporcie - II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatoligii Sportowej
 • Osteopatia a współczesna medycyna - I Międzynarodowy Kongres Medycyny Osteopatycznej
 • Manualny drenaż limfatyczny / Kompleksowa terapia obrzęku limfatycznego u kobiet po leczeniu raka piersi
 • Szkolenie instruktorskie Nordic Walking - Polska Federacja Nordic Walking w Gdańsku

Publikacje

 • "Fizjoterapeutyczne postępowanie po nastawieniu złamanej rzepki metodą otwartą i jej wewnętrznym zespoleniu" w: "Rehabilitacja w praktyce" nr 3/2010, s.36-39.
 • "Manual treatment of the sacroiliac joint by James Cyriax, Brian Mulligan and Masayuki Saionji methods" w: "Selected problems of the foundations of rehabilitation, physiotherapy, locomotor activity of people with disabilities, ballroom dance" s.7-24, wyd. Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2009, ISBN 978-83-61047-23-0
 • "Skuteczność mikroendoskopowej dyscektomii oraz rehabilitacji pooperacyjnej w leczeniu dyskopatii lędźwiowej" w: "Selected problems of the foundations of rehabilitation, physiotherapy, locomotor activity of people with disabilities, ballroom dance" s.43-64, wyd. Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2009, ISBN 978-83-61047-23-0
 • "Ocena efektywnośco zastosowania masażu leczniczego w procesie rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami odcinka L-S kręgosłupa" w: "Selected problems of the foundations of rehabilitation, physiotherapy, locomotor activity of people with disabilities, ballroom dance" s.25-42, wyd. Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2009, ISBN 978-83-61047-23-0
 • "Zabiegi fizykalne na usługach rekreacji czyli fizykoterapia rekreacyjna" w: "Współczesne wyzwania turystyki i rekreacji dla zdrowia. Zagadnienia pielęgnacyjne i fizjoterapeutyczne" s.7-28, wyd. Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2009, ISBN 978-83-61047-17-9
 • "The role of the iris in the regulation of photon neuroimmunologic body" w: "Selected problems of the foundations of sport, recreation, tourism, rehabilitation, physioterapy, nursing", s.51-78, wyd. Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2010, ISBN 978-83-61047-25-4
 • "Compatative Assessment of Effectiveness of Sacroiliac Joint Treatment Using the Methods of James Cyriax, Brian Mulligan and Masayuki Saionji" w: "Humanities Dimension of Physiotherapy, Rehabilitation, Nursing and Public Health", s. 100-107, wyd. Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2011, ISBN 978-83-61047-34-6