Naszym celem jest pomóc pacjentowi, by jak najszybciej i w jak największym stopniu mógł z powrotem swobodnie funkcjonować i cieszyć się sprawnym ciałem.