Neuromobilizacje to forma terapii manualnej, w której oddziałuje się bezpośrednio na układ nerwowy, niejako przez "przez pociąganie nerwu". Polegają na napinaniu lub uruchamianiu nerwów przez odpowiednie kombinacje ustawień i trakcji, przeprowadzane podobnie jak ma to miejsce w testach napięciowych. Powoduje to usprawnienie elastyczności i ruchomości struktur wokół nerwu oraz samego nerwu, do powoduje pełniejsze przekazywanie informacji w organizmie i usprawnienie procesów naprawczych, gojących.

Metoda ta pozwala na niemal natychmiastowe zlikwidowanie lub zmniejszenie bólu i poprawę funkcjonowania oraz na szybszą regenerację podrażnionych tkanek w tych sytuacjach, w których u podłoża patologii występuje zaburzenie czynności tych struktur.